Film o Josefu Bryksovi vznikl ve spolupráci s společností Stilus Press, Olomouckým krajem, statutárním městem Olomouc a Karlovarským krajem. S místy spojenými s životem a smrtí Josefa Brykse. Film vznikl pod záštitou J. E. Lindy J. Duffield, britské velvyslankyně v České republice.

Zvláštní poděkování náleží J. E. Lindě Joy Duffield, MUDr. Naděždě Kavalírové, RNDr. Ivanu Kosatíkovi, JUDr. Josefu Pavlovi, Davidu Čermákovi, Josephu Balazovi a Mgr. Janu Burdychovi.

Poděkování za spolupráci: PhDr. Aleně Šimánkové, PhDr. Aleně Noskové, PhDr. Aleši Kýrovi, Michalu Kudlákovi, České televizi Brno, Hornickému muzeu Příbram - Památník Vojna, Letecké škole Air Con Fly Miroslav, Národnímu archivu Praha, Okresnímu soudu Uherské Hradiště, Skupině historie vojenského a policejního letectva Kolešovice a Spolku Prokop Příbram.